Stödsamtal för anhöriga

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som lever med eller stödjer någon som har en psykiatrisk diagnos kan boka individuella stödsamtal.

Möjligheten till stödsamtal är för dig som är anhörig till någon som har en dokumenterad psykiatrisk diagnos. Du kan vara syskon, förälder, vuxet barn eller nära vän. 

Målet är att du ska må bättre i din roll som anhörig.

För att boka samtalstid mejlar du anhörigkonsulenten.

Stödsamtalen är kostnadsfria.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Föreningen för Psykiatriskt samarbete i Örebro län (FPS) erbjuder också anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv. Dessutom finns stödgrupper för dig som anhörig.
FPS - Anhörigstöd i grupp

I föreningen finns mycket kunskap om hur det är att vara anhörig, att stödja någon som lever med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Föreningen har mycket kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara anhörig till personer med psykossjukdom, schizofreni, OCD, EIPS/BPD/Borderline, självskadebeteende, ätstörning, adhd och autismspektrumtillstånd.

Ansvariga för vägvalet

FPS

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) i Örebro län.

FPS - hemsida
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.