Hope - stöd för efterlevande

Finns i: Hela Sverige
Du som har förlorat en närstående genom självmord kan få stöd av Hope för att komma vidare i sorgen.

Hope vill ge efterlevande stöd genom sorgen,  att se framtiden och gå vidare. Stödet är till för alla som har erfarenhet av att ha förlorat en närstående genom självmord. Du som känner någon som drabbats är också välkommen. 

Stödet sker genom digitala träffar på appen Teams. De är öppna för alla i hela Sverige. Du får en länk till mötet sedan du anmält dig. 

Lotsarna som leder träffarna har själva erfarenhet av att mista en närstående genom självmord.

På olika håll i landet  finns också olika former av fysiska träffar. Det kan vara

  •  samtalsgrupper som du får anmäla sig till
  • walk and talk med promenad och prat
  • kaffekvällar med fika och prat.

Hope ordnar också föreläsningar där du bland annat får kunskap för att hantera förlusten.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Hope

Hope - att leva vidare är en nationell ideell förening. Vill du bli lots i Hope och hjälpa till att stödja efterlevande? Kontakta Hope.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.