Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Ovanåker (Gävleborg)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. 

Du kan få olika slags stöd, till exempel:

  • Information
  • Avlösning för äldre i eller utanför hemmet
  • Råd och vägledning
  • Anhörigträffar och samtalsgrupper
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Kontakt med kommunens verksamheter, föreningar och andra organisationer

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om. 

Liknande vägval