Samtalsstöd och behandling hos Relationsvåldscentrum Sydväst

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som utsätts för våld eller använder våld i en nära relation kan få stöd och behandling i form av samtal.

Du kan komma till Relationsvåldscentrum på upp till fem fria samtal utan beslut från socialtjänsten. Om du vill fortsätta att ha kontakt efter de fria samtalen kan du ansöka om det. Du kan få hjälp med ansökan. 

Du kan få samtalsbehandling individuellt eller i grupp. All personal har tystnadsplikt. Relationsvåldscentrums personal har särskild kunskap om våld i nära relationer oavsett vilken form av våld du har utsatts för eller du utsätter andra för. 

Relationsvåldscentrum kan även ge dig stöd i rättsprocessen vid brottmål om det har gjorts en polisanmälan.

Om du har barn kan ditt barn få samtalsstöd när du har en pågående samtalskontakt på Relationsvåldscentrum. För samtalsstöd till barn behöver en utredning först göras av socialtjänsten. 

Kontakten med Relationsvåldscentrum är gratis.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Stockholms stads relationsvåldscentrum kan erbjuda stöd och behandling till dig som utövar våld, eller utsätts för våld i nära relation. De som arbetar på relationsvåldscentrum är behandlare med specialistkompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Mötesplats 25

Haninge

Du som är vuxen och har psykisk eller social ohälsa kan komma till träffpunkten Mötesplats 25.

Relationsvåldsteamet Sigtuna kommun

Sigtuna

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp. Även du som utövar våld kan få hjälp.

Mini-Maria i Upplands Väsby

Upplands Väsby

På Mini-Maria kan du som är mellan 12 och 20 år få stöd i frågor om alkohol eller droger. Även anhöriga kan få stöd.