Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetslivsinriktad rehabilitering på Friska Vindar

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
För dig som behöver stöd från flera myndigheter eller från vården för att öka dina chanser till jobb eller studier finns Friska Vindar.

Hos Friska Vindar pratar vi tillsammans om dina behov och kartlägger din situation. Du får hjälp med att planera dina aktiviteter.

För att vara säker på att du får det stöd du har rätt till erbjuder vi tät och regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss. 

Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete eller studier.

Friska Vindar är uppdelad i två delar, en friskvårdsdel och en arbetsmarknadsdel.

Aktiviteter som du kan ta del av:

 • Promenadgrupper
 • Gruppträning på gym
 • Yoga
 • Föreläsningar
 • Kunskap om arbetsliv och samhälle
 • Gruppövningar
 • Social gemenskap
 • Studiebesök hos arbetsgivare och skolor
 • Arbetsträning

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Ett VISA-besök där deltagare, handläggare och Friska Vindars personal möts görs alltid först. Efter VISA-besöket skrivs en ansökan om deltagande som häver sekretess mellan myndigheterna. 

I Friska Vindar jobbar det personal från Trollhättans Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. 

Ansvariga för vägvalet

Trollhättans Stad

Ansvarig för driften av Friska Vindar är Trollhättans Stad men insatsen finansieras genom samverkansmedel via Samordningsförbundet Södra Vänern

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

Trollhättans Stad

Samordningsförbundet Södra Vänern


Liknande vägval