Mansmottagningen mot våld

Finns i: Linköping (Östergötland)
För dig som är 18 år och funderar på om du har gått över en gräns i din parrelation eller om du själv har blivit illa behandlad, finns stöd och hjälp att få av Mansmottagningen mot våld.

Mansmottagningen erbjuder dig stöd för att du ska få en möjlighet att upphöra med våldet eller få stöd som utsatt.

Med våld menas

  • fysiskt våld
  • psykiskt våld
  • sexuellt våld
  • ekonomiskt våld
  • våld som inte syns.

På mottagningen får du snabbt tid för information och enskilda samtal.

Det finns också samtalsgrupper där du får träffa andra män i liknande situation.

Att få stöd från mottagningen kostar inget. 

De som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på att du har pratat med dem. Om personalen får information som kan betyda att barn under 18 år kan fara illa så är de skyldiga att se till att det kan utredas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Det finns fler sätt att få hjälp på. Läs mer om stöd kring våld i nära relationer på Linköpings kommuns hemsida. 

 

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

ABC för god psykisk hälsa

Online (Östergötland)

För dig som vill ha stöd för att må bra psykiskt finns ABC för god psykisk hälsa.

Novahusets samtalsmottagning

Linköping

Du som utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet och behöver stöd, kan få hjälp av Novahuset.

Anhörigstöd

Åtvidaberg

Få stöttning för att själv kunna hjälpa en närstående.