Barn- och ungdomsentrén

Finns i: Västernorrland
Om du är barn eller förälder till barn som mår dåligt, kan du få hjälp av Barn- och ungdomsentrén.

Hos Barn- och ungdomsentrén kan du eller dina föräldrar söka stöd för

  • nedstämdhet
  • oro, rädsla eller ångest
  • stress och sömnproblem som påverkar vardagen
  • anknytnings- och samspelssvårigheter.

Som barn behöver du inte veta varför du mår dåligt. När du eller dina föräldrar kontaktar oss kan vi ge råd, stöd och utbildning eller hjälpa er vidare efter ert behov.

Hos Barn- och ungdomsentrén arbetar psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter som är vana att hjälpa barn och ungdomar som mår dåligt. 

Du kan få hjälp både enskilt och i grupp. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Har drop-in
  • Har tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Barn- och ungdomsentréns verksamhet är länsövergripande. Det innebär att oavsett var du bor i Region Västernorrland så är du välkommen att söka hjälp. Verksamheten arbetar med digitala besök för att möjliggöra för dig som har långt avstånd till mottagningen.

Vill du göra ett besök på plats så finns det en mottagning i Sundsvall och en i Örnsköldsvik.

Mottagningen i Sundsvall:
Torggatan 4, våning 3
852 32 Sundsvall

Mottagningen i Örnsköldsvik:
Nygatan 8C
891 33 Örnsköldsvik

Barn- och ungdomsentrén kommer i framtiden att utökas successivt för att kunna hjälpa dig som är i åldern 6–17 år och dina vårdnadshavare.

Ansvariga för vägvalet

Primärvården i Region Västernorrland

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Rehabkoordinator

Västernorrland

Du som är sjukskriven eller kan söka stöd av en rehabkoordinator för att kunna komma tillbaka i arbete..

Stöd vid Våld i nära relationer

Härnösand

Du som känner dig hotad eller är utsatt för våld av en närstående kan få hjälp och stöd av kommunens socialsekreterare.

Stödsamtal vid beroende och missbruk

Härnösand

Du som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan komma på stödsamtal.