Personligt ombud

Finns i: Sundbyberg (Stockholms län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ett personligt ombud arbetar för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov och önskemål. 

Du och ditt ombud kommer tillsammans fram till vilket stöd du behöver. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. 

Målet är du ska få hjälp och stöd att leva ett så bra liv som möjligt. 

Det personliga ombudet kan till exempel

 • ge information och råd om olika möjligheter till hjälp från samhället
 • ge stöd i kontakten med myndigheter och andra parter
 • hjälpa till med att fylla i blanketter och ansökningar
 • hjälpa dig att få det stöd du har rätt till.

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt, så ingen annan får reda på vad ni pratar om. Det förs inga journaler.

Stödet är frivilligt. Du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig.

Du behöver inget beslut från någon myndighet för att få stöd.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Att få hjälp av ett personligt ombud är ingen rättighet enligt lag. I de flesta kommuner erbjuds denna hjälp ändå. Sundbybergs stad är en av dem. 

Personligt ombud

 • är en frivillig och kostnadsfri verksamhet
 • är helt fristående från kommunens och övriga myndigheters verksamhet
 • ersätter inte andra yrkesroller utan fungerar som en "hjälp till hjälpen"
 • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service.

Ansvariga för vägvalet

Sundbybergs stad

Personligt ombud drivs av Stiftelsen Parasoll på uppdrag av Sundbybergs stad.

Sundbybergs stad

Stiftelsen Parasoll

Parasoll är en icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av flera kommuner i Stockholms län
Vardag & boende Hälsa
Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Personligt ombud

Upplands-Bro

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver från samhället.

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.