Seniorgrupp

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som är äldre och vill lära dig om åldrandet, din hälsa och hur du kan undvika fall och fallskador, kan vara med i Seniorgruppen.

I Seniorgruppen får du ta del av information och får tillfälle att ställa frågor. Du får också ta del av andras erfarenheter och delge dina egna. Det är en kunskapshöjande insats om det naturliga åldrandet. 

Gruppen träffas vid fyra tillfällen och varje tillfälle är 60-90 minuter och behandlar olika teman, såsom

  • naturligt åldrande
  • fallprevention (förebygga fallolyckor)
  • fysisk aktivitet
  • psykisk ohälsa.

Gruppen består av högst 10 deltagare och leds av legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Du behöver ingen remiss. Kostnaden är 50 kronor per tillfälle och ingår i högkostnadsskyddet. Det är gratis om du har frikort.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens hemsida
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Mini Maria Östra

Grästorp

Du som är ung, eller anhörig till ungdom, och har frågor om alkohol och droger kan få stöd på Mini-Maria.

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.