Stödlistan

Finns i: Hela Sverige
Du som mår dåligt eller känner dig oroad kan få tips och råd om hur du kan må bättre via Stödlistan.

Stödlistan är en hemsida som ger råd och lotsar dig vidare till hjälp som passar dig; barn, ungdomar, vuxna och äldre. Stödlistan är öppen för alla. 

Du kan få tips om:

  • hur du håller igång din vardag
  • vad du kan göra för att lindra din oro
  • hur du kan få kontakt med andra människor. 

Det här vägvalet

  • Sker online

Övrigt

Stödlistan - psykisk hälsa i kristid - påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina.

 

Ansvariga för vägvalet

Uppdrag Psykisk Hälsa

Stödlistan drivs av Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner.

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.

Brottsofferjourens jourtelefon

Via telefon

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller är anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Regnbågslinjen

Online & via telefon

Du som identifierar dig som hbtqi och behöver stöd kan kontakta Regnbågslinjen. Även för närstående.