Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en psykisk, intellektuell, neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller autism, och behöver stöd för att klara dig i vardagen kan få boendestöd.

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är gratis.

För att få boendestöd behöver du ett beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Mikamottagningen

Göteborg

Du som har fått ersättning för sex eller skadar dig med sex kan få hjälp på Mikamottagningen.

Stöd vid alkohol- och drogproblem

Göteborg

Du som använder droger eller alkohol och har funderat på att sluta kan få stöd av Behandlingsgruppen för drogproblem. Även du som är anhörig kan få hjälp.