Villa Vägen ut! Karin

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
För dig som är kvinna med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende finns Villa Vägen ut! Karin.

Villa Vägen ut! Karin är ett småskaligt behandlingshem och boende i närheten av Göteborg, för kvinnor med alkohol-, drog- eller läkemedelsberoende. 

Villa Vägen ut! Karin erbjuder hela vårdkedjan från kvinnojour, tolvstegsbehandling, eftervård, utsluss och rehabilitering in på arbetsmarknaden. 

Du får möjlighet att bryta med en destruktiv livsstil och skapa ett fungerande liv med arbete, aktiv fritid och ett bra socialt nätverk.

På Villa Vägen ut! Karin arbetar behandlingsassistenter, beroendeterapeuter och socionomer. Alla har egen erfarenhet av att ha lämnat missbruk och kriminalitet, är aktiva inom tolvstegsprogrammet och fortbildas löpande. 

Vi har ett eget utslussboende, Vägen vidare! Karin i centrala Göteborg, som kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor.

Villa Karin är ett Vägen ut! kooperativ. När du är klar med behandling eller redo att gå vidare finns möjlighet till arbetsträning på något av våra sociala företag. 

Villa Vägen ut! Karin har även jourplatser för våldsutsatta kvinnor med missbruk.

Till Villa Vägen ut! Karins kvinnojour kan du komma även om du är påverkad av droger och alkohol. Vi tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruk – dygnet runt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Villa Vägen ut! Karin har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvården.

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Vägen ut! har avtal med Göteborgs stad och kranskommuner. Se hemsidan för mer information eller kontakta Vägen ut!

Ansvariga för vägvalet

Vägen ut!-kooperativen

Vägen ut! är en franchisekedja för sociala företag.

Arbete Hälsa Vardag & boende
Arbete Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.