Arenasamverkan - Värnamo

Finns i: Värnamo (Jönköpings län)
Du som har stöd från flera myndigheter samtidigt kan få hjälp av Arenasamverkan att planera för din väg in i arbetslivet. 

Arenasamverkan innebär att du får ett samlat stöd från de myndigheter som du har kontakt med.
De arbetar tillsammans för att hjälpa dig att planera för din framtid. 

Målet är att du ska

  • må bättre
  • känna dig delaktig i samhället
  • få rätt försörjning
  • få bättre möjligheter att börja arbeta eller studera.

Genom Arenasamverkan bildas en grupp som ger dig stöd. Gruppen träffas och diskuterar ditt ärende. Därför behöver du ge ditt samtycke genom att skriva under en samtyckesblankett. Alla som sitter med i Arenagruppen har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra. 

Gruppen kan bestå av

  • rehabkoordinatorer från vården
  • arbetscoacher och handläggare från Värnamo kommun
  • handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Efter gruppens möte berättar din handläggare vad de har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon

Övrigt

Du som är kontaktperson eller handläggare hittar rutiner, remisser och kontaktpersoner på hemsidan. 
Arenasamverkan

Ansvariga för vägvalet

Samarbete mellan:

Värnamo kommun, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten stöds av Finnvedens Samordningsförbund.

Finnvedens samordningsförbund
Arbete Hälsa Studier Ekonomi
Arbete Hälsa Studier Ekonomi

Liknande vägval

Daglig verksamhet individuell plats

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Jönköping

Du som har en funktionsnedsättning och som inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.