Personligt ombud

Finns i: Gnosjö (Jönköpings län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att få den hjälp du behöver, kan ansöka om ett personligt ombud.

Det stöd du kan få av ett personligt ombud kan göra så att du kan leva ett självständigt liv med bättre livskvalitet. Det betyder att du får hjälp så att du kan klara dig själv. Och känna att du har inflytande och kontroll över ditt eget liv.

Du och ditt personliga ombud pratar om vilket stöd du behöver och kommer överens om vad du behöver hjälp med. Ombudet jobbar för dig, inte på uppdrag av någon annan. Det är alltid du som bestämmer. Stödet är frivilligt. Du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig.

Det personligt ombud kan till exempel

 • ge råd och stöd
 • ge stöd i kontakten med olika myndigheter, vården och andra kontakter
 • hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
 • stödja och utveckla ditt nätverk av kontakter.

Du får stödet under en bestämd tid. Du kan söka hjälp av ett personligt ombud flera gånger. 

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud, det är gratis. 

Ombudet har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag. 

Personligt ombud

 • är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt stöd
 • är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet
 • är fristående från kommunens övriga verksamheter, alltså ingen myndighet
 • kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service. Du kan få ett nej på din ansökan.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Hälsocenter

Gnosjö

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Hälsocenter

Värnamo

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Råd och behandling för dig med alkohol-, drog- och spelmissbruk

Värnamo

Få hjälp och stöd i att ta tag i ditt beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.