Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som har psykisk ohälsa eller en funktionsnedsättning och behöver stöd i din vardag kan ansöka om boendestöd. 

Boendestödet kan handla om hjälp med att planera och strukturera ditt vardagsliv. Det kan exempelvis vara hur du städar, tvättar eller handlar mat. Tillsammans anpassar vi stödet så att det passar dina behov och önskningar.

Du kan också få stöd i din kontakt med myndigheter, gode män, anhöriga och sjukvård.

Stödet kan också handla om att få hjälp att träffa andra personer och umgås, att vara med i någon gemenskap, eller att få stöd till att kunna jobba eller praktisera på en arbetsplats.

Boendestödet finns till för att vardagslivet ska kännas tryggt och förutsägbart så att du kan må bättre. 

Stödet ges i ditt hem och det kostar ingenting för dig.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval