Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Finsam Unga Vuxna

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en psykisk ohälsa som gör att du inte jobbar eller studerar kan få stöd av Finsam Unga Vuxna.

Hos Finsam Unga Vuxna får du ett stöd som ska göra så att du lättare kommer igång med jobb eller studier.

Tillsammans med en arbetsspecialist gör du en planering för hur du ska komma igång med jobb, studier eller praktik. Planeringen utgår från vad du behöver och vad du vill göra.

Arbetsspecialisten samarbetar med de som är viktiga för dig. Det kan vara till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller personer som du har kontakt med på andra sätt.

Du kan också få hjälp med att komma igång med saker som stärker din hälsa.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Mikamottagningen

Göteborg

Du som har fått ersättning för sex eller skadar dig med sex kan få hjälp på Mikamottagningen.

Stöd vid alkohol- och drogproblem

Göteborg

Du som använder droger eller alkohol och har funderat på att sluta kan få stöd av Behandlingsgruppen för drogproblem. Även du som är anhörig kan få hjälp.