Kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet

Finns i: Örebro län
Du som mår dåligt psykiskt och har problem med till exempel sömn, depression, social fobi eller paniksyndrom kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Internetbaserad KBT innehåller samma övningar som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att man får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Du får fortfarande stöd av en psykolog och har regelbunden kontakt med hen genom skrivna meddelanden.

Du bestämmer själv var du vill arbeta med din behandling och när du vill göra det. Du har inte några bokade tider på en mottagning under behandlingen.

Behandlingen är fyra till femton veckor lång.

Internetbehandling innebär att man tar mycket ansvar för sin egen behandling.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Om du är osäker på om behandlingen passar dig kan du alltid göra en intresseanmälan. En psykolog gör sedan en bedömning om behandlingen passar dig. Bedömningssamtal sker hos psykolog.

Intresseanmälan görs via 1177.se.
På intresseanmälan svarar du på några frågor om dig själv och hur du mår.
Vi kontaktar dig 1-2 veckor efter din anmälan.

En anmälan betyder inte automatiskt att du får behandling. Ofta kallas man till ett bedömningssamtal hos en psykolog. I detta samtal får man besked om behandlingen passar.

Du kan även söka KBT-behandling direkt via Internetpsykiatri i Region Stockholm, oavsett var i landet du bor.
Information och anmälan - Internetpsykiatri.se

Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.