Få stöd som förälder

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som vill utvecklas och få stöd som förälder kan vara med i en föräldragrupp genom Sundsvalls kommun.

Du som är förälder kan få stöd i ditt föräldraskap genom Sundsvalls kommun. Kommunen har  gruppträffar där du får lära dig att bli tryggare som förälder tillsammans med andra föräldrar i liknande situation. 

Grupperna delas upp efter hur gamla dina barn är. De här grupperna finns:

  • ABC – Alla barn i centrum. ABC barn för dig med barn som är 3–12 år och ABC Tonår för dig med  barn 13–18 år. 
  • BIFF – Barn i föräldrars fokus. En grupp för dig som har barn 0–18 år och är separerad från den andra föräldern. 
  • Komet. För dig som har barn i åldrarna 3–11 år eller 12–18 år, och har många konflikter med barnen. 
  • Förälder i nytt land. För dig som är född i ett annat land än Sverige och har barn 0–18 år.

På hemsidan kan du läsa mer om de olika grupperna och om de metoder som används.

Det är gratis att delta i föräldragrupperna, men du behöver anmäla dig. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Tjejhäng 13–19 år

Sundsvall

Du som identifierar dig som tjej och vill hänga med andra tjejer kan komma på Tjejhäng hos Tjejjouren Skogsrå.

Stödgrupper för barn och unga

Sundsvall

Du som är ung och har det jobbigt hemma kan få hjälp av kommunens stödgrupper för barn och unga.

Anhörigstöd på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Du som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger kan få stöd.