Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Skilda Världar

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
På Skilda Världar får du träffa och prata med andra barn som också har föräldrar som lever isär.

Känner du dig ledsen, arg, orolig eller ensam när dina föräldrar bestämt sig för att skiljas eller flytta isär? Tycker du att det är jobbigt och svårt att så mycket förändras när dina föräldrar inte längre lever tillsammans? Du kan få träffa och prata med andra barn som är i en liknande situation som du.

Ni ses i en liten grupp. Det kan vara upp till 6 barn i gruppen.

Du får prata om det som känns jobbigt och det som känns bra. Du får också höra vad de andra tycker och känner. Kanske kan du få bra idéer från något annat barn och du kanske kan hjälpa någon som också är med i gruppen.

Förutom att prata så får du också leka, pyssla och fika. 

Det är gratis att delta i Skilda Världar. Det kostar ingenting.

Du är välkommen hur du än mår och känner dig!

För att du skall kunna vara med i Skilda Världar behöver dina föräldrar eller vårdnadshavare godkänna det. Vi som jobbar på Skilda Världar vill också träffa dig och någon eller båda dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du börjar i gruppen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Skilda Världar är ett koncept som BRIS (barnens rätt i samhället) har tagit fram.  Gruppen träffas en gång i veckan i 10 veckor och leds av två utbildade stödgruppsledare. 

Ledarna är utbildade och har kunskap och verktyg för att genomföra stödgrupper.

Gruppaktiviteten skall stärka barnens självkänsla och verktyg att hantera den förändrade livssituationen.

På svenska kyrkans hemsida hittar du information om när nästa grupp startar upp.

Ansvariga för vägvalet

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är.

Svenska kyrkans hemsida

Lilla Edets kommun


Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Anhörigstöd

Trollhättan

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Lilla Edet

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.

Samtalsmottagningen Kraften

Trollhättan

Du som är orolig för din eller närståendes användning av alkohol, narkotika eller spel om pengar, kan få stöd på Samtalsmottagningen Kraften.