Kriscentrum för kvinnor

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är kvinna och utsatt för hot eller våld kan kontakta Kriscentrum för kvinnor.

Den som utsätter dig för hot eller våld kan vara din partner, tidigare partner eller någon annan i din omgivning.

Du och dina barn kan få skyddat boende och samtal som ger stöd. 

Du som är kvinna och utsätter någon för hot eller våld kan också kontakta Kriscentrum.

Du kan ringa dygnet runt, alla dagar på året. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.

Få stöd som anhörig

Grästorp

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.