Trygghetscirkeln föräldrautbildning i Sävsjö

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Trygghetscirkeln är en föräldrakurs som ges i grupp, där du får lära dig mer om barns känslor och hur du kan vara ett bra stöd för ditt barn.

Till öppenvården i Sävsjö är du välkommen för att få stöd i din roll som förälder. Där jobbar familjepedagoger och fältpedagoger med barnets behov i centrum. Du kan få råd och stöd i frågor och funderingar du har om ditt barn eller din ungdom, din familjesituation och hur det är att vara förälder. 

Öppenvården erbjuder föräldrakursen Trygghetscirkeln, för dig som har barn från 4 månader till 6 år. Du får lära dig mer om barns känslor och hur du kan vara ett bra stöd för ditt barn.

I varje kurs brukar sex till tio föräldrar delta. Du får prata med andra i samma situation och kan få tips och råd för att ditt föräldraskap ska fungera i vardagen. En föräldrakurs ska göra att du känner större trygghet i din föräldraroll, bli mer medveten om hur du fungerar och vilka behov ditt barn har. 

Kurserna är till för alla och kostar ingenting.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Socialtjänstens öppenvård 0-21 år finns på adresserna Västra Järnvägsgatan 11E och Östra Järnvägsgatan 14A i Sävsjö.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd från Familjeresursenheten

Vetlanda

Du som lever i en familj med barn eller ungdomar som mår dåligt kan få råd och stöd av Familjeresursenheten.

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.