Förälder i nytt land

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som vill delta i en föräldragrupp på ditt modersmål är välkommen att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land. På kursen får du träffa andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder i Sverige.

Ni pratar om till exempel

  • hur du kan stärka ditt barns självförtroende och självkänsla
  • vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder i Sverige
  • hur du kan skapa en bra relation till ditt barn.

Ni träffas ungefär 8 gånger, 2,5 timmar varje gång. 

Kursen finns på flera olika språk. De vanligaste språken är arabiska, dari, engelska, kurdiska-sorani, persiska, somaliska, tigrinja och turkiska. Du anger vilket språk du önskar när du anmäler dig till kursen.

Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Lilla Edet ungdomsmottagning

Lilla Edet

Mottagning för dig som är ung och har funderingar kring relationer, sex och samlevnad.

Anhörigstöd

Trollhättan

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Skilda Världar

Lilla Edet

På Skilda Världar får du träffa och prata med andra barn som också har föräldrar som lever isär.