Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Förälder i nytt land

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som vill delta i en föräldragrupp på ditt modersmål är välkommen att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land. På kursen får du träffa andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder i Sverige.

Ni pratar om till exempel

  • hur du kan stärka ditt barns självförtroende och självkänsla
  • vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder i Sverige
  • hur du kan skapa en bra relation till ditt barn.

Ni träffas ungefär 8 gånger, 2,5 timmar varje gång. 

Kursen finns på flera olika språk. De vanligaste språken är arabiska, dari, engelska, kurdiska-sorani, persiska, somaliska, tigrinja och turkiska. Du anger vilket språk du önskar när du anmäler dig till kursen.

Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Liknande vägval

Familjerådgivning

Göteborg

Om ni som par behöver stöd och hjälp kan ni kontakta familjerådgivningen i Göteborgs stad.