Förälder i nytt land

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som vill delta i en föräldragrupp på ditt modersmål är välkommen att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land.

På kursen Förälder i nytt land träffar du andra föräldrar och pratar om hur det är att vara förälder i Sverige.

Ni pratar om till exempel

  • hur du kan stärka ditt barns självförtroende och självkänsla
  • vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder i Sverige
  • hur du kan skapa en bra relation till ditt barn.

Ni träffas ungefär 8 gånger, 2,5 timmar varje gång. 

Kursen finns på flera olika språk. De vanligaste språken är arabiska, dari, engelska, kurdiska-sorani, persiska, somaliska, tigrinja och turkiska. Du anger vilket språk du önskar när du anmäler dig till kursen.

Under kursen får du också möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.