Stöd för anhöriga

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är anhörig till någon som har beroendeproblematik inom alkohol, droger, läkemedel eller spel kan få stöd av AHA.

AHA står för Anhöriga hjälper anhöriga. 

Du kan få hjälp och stöd genom 

  • anhörigträffar
  • rådgivning
  • utbildning
  • stödtelefon. 

Alla som arbetar på AHA har tystnadslöfte. Det betyder att vi inte berättar för andra vad vi pratat om med dig.

För att kunna ta del av AHA:s stöd fullt ut behöver du vara medlem i föreningen. Medlemsavgiften kostar 200 kr/år. Det går bra att prova på verksamheten innan du blir medlem.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

 

Det här vägvalet

  • Sker via telefon
  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

AHA samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län såsom beroendecentrum, kommuner, socialtjänst och polisväsende. 

Ansvariga för vägvalet

AHA – Anhöriga hjälper anhöriga

AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening. AHA finns för dig som är anhörig till någon som är beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel. Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens mål och verksamhet.

Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.