Musslan

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.

När du deltar på gruppverksamhet hos Musslan får du möjlighet att 

  • lära dig mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk ohälsa innebär
  • lära känna dig själv bättre
  • stärka ditt självförtroende
  • träffa andra unga i liknande situation.

Musslans grupper träffas två timmar i veckan under 10-12 veckor. Grupperna leds av en samtalsledare och olika teman tas upp. Gruppen gör också roliga saker och fikar tillsammans. Det vi pratar om i gruppen, stannar i gruppen.

Du är välkommen hur du än mår och känner dig!

Att vara med i Musslans gruppverksamhet kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Musslan är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun och Svenska kyrkan.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.