Anhörigstöd

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Anhörigstöd är till för dig som har en närstående är långvarigt sjuk, äldre, har ett missbruk eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Stödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du vårdar. Tillsammans med anhörigstödet formar du stödet utifrån din situation och vad du behöver för att må bra.

Exempel på stöd som finns:

  • Studiecirkel om bemötande och kommunikation - för dig som är anhörig till närstående med demenssjukdom.
  • Avlösning i hemmet - någon tar hand om din närstående i hemmet medan du får en paus.
  • Avlösning genom annat boende - din närstående får under ett par dagar vara på ett boende för att du ska få en paus. För dig med en närstående som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vissa insatser kräver beslut från kommunens biståndshandläggare.
Kontakta handläggarna för att ta reda på vilket stöd du kan ansöka om.

Om du vill veta mer om vilket stöd som finns kan du vända dig till kommunens anhörigstöd.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

För dig som vårdar en anhörig och bor i Lekebergs kommun finns också den digitala plattformen En bra plats. Plattformen samlar information och råd och stöd kring anhörigvård. Där kan du också få kontakt med andra anhöriga som vårdar en närstående, och ta del av deras erfarenheter. 

Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Gemenskap & fritid Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.