Ungarelationer.se, stöd till föräldrar

Finns i: Hela Sverige
Du som är förälder eller annan vuxen och har en ung person i din närhet som du misstänker blir utsatt för eller utövar våld i sin relation kan få stöd från Unga relationer.

Du kan höra av dig till Unga relationer för föräldrar i alla situationer. Det spelar ingen roll om våldet är pågående eller om det har hänt har hänt tidigare.

Stödet kan vara i form av

  • samtal via telefon
  • samtal på Unga Relationers mottagning
  • juridisk hjälp genom advokat.

På hemsidan kan du också lära dig mer om våld i ungas relationer och vad du som förälder kan göra för att förebygga, upptäcka och stötta.

Det kostar ingenting att få den här hjälpen. Du får också vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga vad du heter när du kontaktar Unga Relationer.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon
  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Unga relationers mottagning finns i Stockholm men du är välkommen att höra av dig oavsett var i landet du befinner dig.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen 1000 Möjligheter

1000 Möjligheter är en stiftelse som driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

Stiftelsen 1000 Möjligheter
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Novahusets chatt

Online

Du som har utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet, kan chatta med Novahusets stödchatt.

Tantjouren

Online & via telefon

Du som är äldre kvinna och behöver hjälp eller skydd mot våld i nära relation, kan prata med Tantjouren.

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.