Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

ABC föräldrautbildning i Sävsjö

Finns i: Sävsjö (Jönköpings län)
Alla barn i centrum, ABC, är en föräldrakurs som ges i grupp, där du kan få stöd att utvecklas i din roll som förälder.

Till öppenvården i Sävsjö är du välkommen för att få stöd i din roll som förälder. Där jobbar familjepedagoger och fältpedagoger med barnets behov i centrum. Du kan få råd och stöd i frågor och funderingar du har om ditt barn eller din ungdom, din familjesituation och hur det är att vara förälder. 

Öppenvården erbjuder två föräldrakurser

  • ABC 3-11 år 
  • ABC Tonår 

I ABC får du lära dig mer om hur du kan hantera olika situationer i vardagen med ditt barn.

I varje kurs brukar sex till tio föräldrar delta. Du får prata med andra i samma situation och kan få tips och råd för att ditt föräldraskap ska fungera i vardagen. En föräldrakurs ska göra att du känner större trygghet i din föräldraroll, bli mer medveten om hur du fungerar och vilka behov ditt barn har. 

Kurserna är till för alla och kostar ingenting. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Socialtjänstens öppenvård 0-21 år finns på adresserna Västra Järnvägsgatan 11E och Östra Järnvägsgatan 14A i Sävsjö.

Liknande vägval

Brottsofferjouren i Jönköping

Flera kommuner i Jönköpings län

Brottsofferjouren kan ge stöd, vägledning och information till dig som har varit utsatt för brott eller som ska vittna i domstol.