Anhörigstöd

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Anhörigstödet hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående. 

Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

Stödet kan exempelvis vara:

  • information och vägledning
  • enskilda stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga
  • studiecirklar och föreläsningar.

Anhörigstödet kostar inget för dig och de som hjälper dig har tystnadsplikt. De berättar inte för någon annan vad ni pratar om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående, men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Som anhörig eller närstående kan du till exempel vara make/maka, sambo, förälder, barn, syskon, granne eller arbetskamrat. Du kan vara anhörig till en person som har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, har spelproblem eller som har missbruks- eller beroendeproblematik. Eller så kanske du är anhörig till någon äldre som behöver hjälp. 

Oavsett vad det handlar om så kan Trollhättans Stads anhörigstöd hjälpa och stötta dig.

Familj & relationer Vardag & boende
Familj & relationer Vardag & boende

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.