Familjerådgivning

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Om ni som par behöver stöd och hjälp kan ni kontakta familjerådgivningen i Göteborgs stad.

Stödet hos familjerådgivningen kan handla om att ni vill förbättra er relation. Ni kan också få stöd vid en separation och få hjälp att hitta formerna för ett fortsatt bra föräldraskap.

Samtalen hos familjerådgivningen kan handla om till exempel

  • kommunikation
  • konflikter
  • att bryta negativa mönster
  • närhet, sex, känslor
  • otrohet
  • föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer.

Du kan vara anonym när du kontaktar familjerådgivningen. Du behöver inte säga vad du heter.

Personalen som jobbar på familjerådgivningen har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi har pratat om och vi för inte journaler. Men om vi får veta att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld så är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten.

Du får betala en avgift för att besöka familjerådgivningen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.