Digital mötesplats för anhöriga

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som vårdar eller tar hand om en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning genom webbplatsen En bra plats.

En bra plats är en hemsida som samlar information, råd och stöd samt erfarenheter från andra i liknande situation. 

På hemsidan kan du bland annat: 

  • nätverka med andra anhöriga
  • läsa lättillgänglig information för anhöriga
  • ta del av forskning och fakta
  • hitta annat stöd som finns i din närhet.

Det kostar inget att använda sig av hemsidan och du kan vara anonym om du vill.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker online

Övrigt

En bra plats är ett nätverk som består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. På webbplatsen En bra plats kan du söka både på andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning för att få ett optimalt sökresultat vid nya kontakter.

Hälsa Vardag & boende Familj & relationer
Hälsa Vardag & boende Familj & relationer

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.