V.I.P - ett våldsförebyggande program

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
För dig som har beslut om LSS och vill lära dig mer om våld i nära relationer.

V.I.P (Viktigt Intressant Person) är en kurs för dig med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Du får lära dig vad våld i nära relation är. Du får också lära dig vem som kan hjälpa dig om du blir utsatt eller själv utsätter någon annan för våld.

På V.I.P-kursen pratar vi om olika teman varje gång:

  • Vi pratar om självkänsla och om relationer.
  • Vi pratar om att göra val som är bra för en själv.
  • Vi gör övningar och tränar på att vara tydliga med vad vi vill och vad vi inte vill.
  • Vi gör övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva.

Kursen är 12 veckor lång och vi träffas en gång i veckan. Varje lektion är två timmar och vi har rast och bjuder på fika.

Det är vanligtvis sex personer i en grupp och det är två ledare för en grupp. Kvinnor och män går i olika grupper.

Kursen är gratis. Den kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.