Musslan

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som är ung och som har en nära anhörig som mår psykiskt dåligt, missbrukar alkohol eller använder droger kan få stöd hos Musslan.

Musslan är en gruppverksamhet för unga där någon i familjen har missbruksproblem eller psykisk sjukdom.

Hos Musslan får du stöd och chansen att

  • lära dig mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk ohälsa innebär
  • lära känna dig själv bättre
  • stärka ditt självförtroende
  • träffa andra unga i liknande situation.

Musslans grupper träffas två timmar i veckan under cirka 15 veckor. 

Gruppen leds av en samtalsledare och pratar och tar upp olika teman. 

Gruppen gör också roliga saker och fikar tillsammans. 

Det gruppen pratar om stannar i gruppen. Ingen får sprida det vidare till andra.

Du är välkommen hur du än mår och känner dig! Det är skönt att få höra att man inte är ensam och det är viktigt att veta att det aldrig är barnets fel när vuxna mår dåligt.

Att vara med i Musslans grupper är gratis, det kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Musslan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Trollhättans stad.

Ansvariga för vägvalet

Svenska kyrkan i samarbete med Trollhättans stad

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Få stöd som anhörig

Grästorp

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.