Rådgivande samtal, Råd och stöd

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som vill få stöd i ditt föräldraskap kan få hjälp av en familjebehandlare.

Hos Råd och stöd har du möjlighet att träffa en familjebehandlare två till tre gånger utan att behöva kontakta en socialsekreterare först. Det som sägs under samtalen skrivs inte ner. Samtalen handlar om föräldraskap.

Du och familjebehandlaren kan prata om till exempel

  • konflikter 
  • gränssättning 
  • andra livssvårigheter.

Målet med samtalen är att du tillsammans med din familj ska få stöd att hitta egna vägar till att förstå och hantera de problem som uppstår.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Om du vill ha fortsatt samtalsstöd kan du ansöka om det. Familjebehandlaren kan hjälpa dig med din ansökan.

Det förs ingen dokumentation vid samtalen. Du deltar utan att bli registrerad. Sekretess gäller med undantag för anmälningsskyldighet när barn far illa.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.