Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Rådgivande samtal, Råd och stöd

Finns i: Ockelbo (Gävleborg)
Du som vill få stöd i ditt föräldraskap kan få hjälp av en familjebehandlare.

Hos Råd och stöd har du möjlighet att träffa en familjebehandlare två till tre gånger utan att behöva kontakta en socialsekreterare först. Det som sägs under samtalen skrivs inte ner. Samtalen handlar om föräldraskap.

Du och familjebehandlaren kan prata om till exempel

  • konflikter 
  • gränssättning 
  • andra livssvårigheter.

Målet med samtalen är att du tillsammans med din familj ska få stöd att hitta egna vägar till att förstå och hantera de problem som uppstår.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Om du vill ha fortsatt samtalsstöd kan du ansöka om det. Familjebehandlaren kan hjälpa dig med din ansökan.

Det förs ingen dokumentation vid samtalen. Du deltar utan att bli registrerad. Sekretess gäller med undantag för anmälningsskyldighet när barn far illa.

Liknande vägval

Sandvikens familjecenter

Sandviken

Sandvikens familjecenter kan stötta dig som är förälder. Även dina barn kan få stöd.