Trygghetscirkeln föräldraträffar

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har barn i åldern 0-6 år och vill lära dig mer om att vara förälder kan gå kursen Trygghetscirkeln.

På kursen får du lära dig om samspelet mellan barn och förälder. Du lär dig hur du får ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. 

Du får möjlighet att prata med andra föräldrar där ni kan dela med er av era erfarenheter. Gruppen består av 8-10 föräldrar och ni ses 8 gånger. Varje träff är ungefär 1,5 timme. 

Det kostar ingenting att gå kursen. Den finns på flera platser i Göteborg. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Teman som tas upp på kursen

Utforska barnets behov

Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till?

Värdet av att vara tillsammans

Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor?

Vägen till trygghet

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder

Det är inte alltid lätt att var förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer.

Att tolka barnets beteende

Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Lilla Edet

Du som är utsatt för våld eller känner någon som är det kan få hjälp. Du som har utövat våld kan också få hjälp.

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.