ICDP, Vägledande samspel med barn i Härnösand

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som är förälder och vill lära dig mer om hur du fungerar tillsammans med ditt barn kan gå en föräldragrupp som heter ICDP.

ICDP är ett program där vi tillsammans letar de styrkor du har i relationen till ditt barn. I gruppsamtal följer vi olika teman och du lär dig mer om relationen mellan dig och ditt barn.

Programmet är för föräldrar med barn i åldern 0-6 år och riktar in sig på hur vi som föräldrar bemöter våra barn.

ICDP ger inga färdiga lösningar om hur du ska vara som förälder men däremot beskriver vi barns behov och ställer frågor som hjälper dig att fundera över hur du och ditt barn samspelar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

ICDP står för International Child Development Programme.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Familjehuset

Sundsvall

Du som har en familj där det finns problem med missbruk, våld och bråk kan få stöd av Familjehuset i Sundsvall.

Stödgrupper för barn och unga

Sundsvall

Du som är ung och har det jobbigt hemma kan få hjälp av kommunens stödgrupper för barn och unga.

Stöd som förälder

Sundsvall

För dig som vill bli tryggare som förälder finns flera olika grupper hos Sundsvalls kommun.