Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

ICDP, Vägledande samspel med barn i Härnösand

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som är förälder och vill lära dig mer om hur du fungerar tillsammans med ditt barn kan gå en föräldragrupp som heter ICDP.

ICDP är ett program där vi tillsammans letar de styrkor du har i relationen till ditt barn. I gruppsamtal följer vi olika teman och du lär dig mer om relationen mellan dig och ditt barn.

Programmet är för föräldrar med barn i åldern 0-6 år och riktar in sig på hur vi som föräldrar bemöter våra barn.

ICDP ger inga färdiga lösningar om hur du ska vara som förälder men däremot beskriver vi barns behov och ställer frågor som hjälper dig att fundera över hur du och ditt barn samspelar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

ICDP står för International Child Development Programme.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd som förälder

Sundsvall

För dig som vill bli tryggare som förälder finns flera olika grupper hos Sundsvalls kommun.

Anhörigstöd på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Du som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger kan få stöd.

Trappan

Härnösand

Du som är ung och har upplevt våld i familjen kan du få hjälp och stödsamtal enligt en modell som heter Trappan.