Ungarelationer.se - stöd mot våld i unga relationer

Finns i: Hela Sverige
Du som är upp till 20 år och blir utsatt för våld från din partner eller utsätter din partner för våld kan få stöd från Ungarelationer.se. Hemsidan är också för dig som har en kompis som behöver hjälp.

Du kan höra av dig oavsett om våldet är pågående eller har hänt tidigare.
Du är välkommen oavsett kön.

Stödet kan vara i form av

  • samtal via vår chatt, anonymt
  • samtal på vår mottagning
  • en egen stödkontakt via chatt
  • gruppsamtal
  • juridisk hjälp genom vår advokat.

Du kan chatta varje kväll klockan 20–22, och även få en egen stödkontakt i chatten.

Är du intresserad av att vara med i en samtalsgrupp kan du läsa mer på hemsidan. Mejla gärna om du har några frågor.

Du som vill ha juridiskt stöd kan läsa mer på hemsidan, och mejla dina frågor till advokaten.

I kunskapsbanken på hemsidan kan du läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara. Du kan också göra quizet "Är jag i en schysst i relation?"

Det är gratis att få hjälp av Ungarelationer.se. Du kan själv eller via en kompis, en anhörig eller en annan vuxen ta del av information och chatta direkt hemsidan. 

Du får vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga vad du heter när du kontaktar Ungarelationer.se.

Hemsidan ungarelationer.se finns även tillgänglig på engelska. 

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker via telefon
  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

På chatten möter du specialistutbildade volontärer.

Unga relationers mottagning finns i Stockholm men du är välkommen att höra av dig på chatten eller mejla, oavsett var i landet du befinner dig.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen 1000 Möjligheter

1000 Möjligheter är en stiftelse som driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

Stiftelsen 1000 Möjligheter
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Novahusets chatt

Online

Du som har utsatts för sexuellt våld antingen fysiskt eller på internet, kan chatta med Novahusets stödchatt.

Tantjouren

Online & via telefon

Du som är äldre kvinna och behöver hjälp eller skydd mot våld i nära relation, kan prata med Tantjouren.

Kvinnojouren Online

Du som är eller har varit utsatt för kränkningar, hot och våld i en relation kan få hjälp av Kvinnojouren Online.