Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kompassen

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Om du har små barn och behöver stöd och vägledning i ditt föräldraskap finns hjälp att få på Kompassen.

Kompassen är en mötesplats dit du och ditt barn kommer. Där får du stöd av utbildad personal som kan ge råd och hjälpa dig direkt vid svåra situationer.

Att vara förälder är inte lätt och Kompassen finns för att stärka dig som förälder i relationen till ditt barn. 

På Kompassen träffar du andra familjer och aktiviteterna är för dig med barn i åldern 0-6 år. Vi ses en gång i veckan under tio veckor.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Har du frågor om insatsen ring Härnösands kommunväxel och be att få prata med familjebehandlare eller fältarbetare i resursteamet.

Kompassen är ett samarbete mellan Individ och familjeomsorgen, Öppna förskolan och Barnhälsovården.

Liknande vägval

Barn- och ungdomsentrén

Västernorrland

Om du är barn eller förälder till barn som mår dåligt, kan du få hjälp av Barn- och ungdomsentrén.