Kriscentrum för män

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
För dig som är man och har problem i nära relationer finns Kriscentrum för män.

Dina problem kan handla om

  • kris vid en separation eller skilsmässa
  • svårigheter som förälder
  • att du blivit utsatt för våld eller själv utsatt någon för våld.

Hos Kriscentrum för män får du möjlighet till stöd i samtal. 

Alla som arbetar på Kriscentrum har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad vi pratat om.

Du kan vara anonym. Du behöver inte berätta vad du heter.

Det finns möjlighet att använda tolk om det behövs.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Har tidsbokning
Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Få stöd som anhörig

Lilla Edet

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Musslan

Trollhättan

Du som är ung och har någon i familjen som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt, kan få stöd på Musslan.

Få stöd som anhörig

Grästorp

Du som hjälper och stödjer en närstående kan själv få stöttning av anhörigstöd.