Familjebehandlingen Sandviken

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
Du som är förälder och behöver råd, stöd och hjälp i din föräldraroll kan få det genom Familjebehandlingen Sandviken. Dina barn kan också få stöd och hjälp.

Alla upplever föräldraskapet som svårt någon gång. Föräldrar, bonusföräldrar och barn kan ibland behöva prata om det som känns svårt eller jobbigt hemma. Många gånger kan det underlätta att träffa en utomstående samtalskontakt för att prata om sin situation.

Du som förälder kan på egen hand söka stöd direkt hos Familjebehandlingen Sandviken.

Efter en inledande och rådgörande telefonkontakt med mottagningen kan du erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, så kallat korttidskontrakt (serviceinsats). 

Tillsammans med erfarna familjebehandlare får du som är förälder eller styvförälder resonera om till exempel:

  • metoder i uppfostran 
  • konflikthantering i familjen
  • gränssättning 
  • barns och ungdomars utveckling. 

Du kan få stöd för att återfå en bra relation till ditt barn.

Stödet hos Familjebehandlingen kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver anmälan

Övrigt

Familjebehandlingen Sandviken är en del av Individ- och familjeomsorgen som erbjuder råd, stöd och hjälp till dig som är förälder och till dina barn.

Familjebehandlingen Sandviken består av socionomer, förskollärare, behandlingspedagoger, fritidspedagoger, beteendevetare som arbetar tillsammans för att stödja familjerna. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 20 år, för att familjesituationen ska fungera.

Vårt mål är att barnen mår bra under sin uppväxt och därmed utvecklas i positiv riktning.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

ABC Barn - stöd för föräldrar

Söderhamn

Du som har barn i åldern 3-12 år kan vara med i programmet ABC Barn för att stärka relationen mellan dig och ditt barn.

Föräldraskap i Sverige - föräldrautbildning

Söderhamn

Du som är född i ett annat land och har barn i åldern 0-18 år är välkommen till utbildningen Föräldraskap i Sverige.

Barn i föräldrars fokus - föräldrautbildning

Söderhamn

För dig som är separerad förälder och har en konflikt med den andra föräldern finns kursen Barn i föräldrars fokus, BIFF.