Våld i nära relationer

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen. Det kan handla om våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck.

På enhet mot våld i nära relationer kan du ansöka om följande stödinsatser:

  • Råd och stöd.
  • Stöd från en socialsekreterare.
  • Bearbetande samtal. 
  • Kvalificerat kontaktperson.
  • Skyddat boende.

Du som utsatt andra för våld eller hot i nära relationer och som vill ha hjälp med att förändra ditt beteende kan också få stöd från oss. Det finns alltid hjälp att få!

På enheten finns socionomer och vi arbetar under sekretess. 

Alla samtal är kostnadsfria.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Stöd för dig som utövar våld

Upplands Väsby

Du som utsätter personer i din närhet för våld kan få stöd för att förändra ditt beteende.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Upplands Väsby

Du som är vuxen och har blivit utsatt för våld i nära relationer kan hjälp.

Träffar för HBTQIA+

Södertälje

Du som är mellan 13 och 20 år och identifierar dig som HBTQIA+ kan vara med på träffar hos Juventas ungdomsjour.