Våld i nära relationer

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen. Det kan handla om våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck.

På enhet mot våld i nära relationer kan du ansöka om följande stödinsatser:

  • Råd och stöd.
  • Stöd från en socialsekreterare.
  • Bearbetande samtal. 
  • Kvalificerat kontaktperson.
  • Skyddat boende.

Du som utsatt andra för våld eller hot i nära relationer och som vill ha hjälp med att förändra ditt beteende kan också få stöd från oss. Det finns alltid hjälp att få!

På enheten finns socionomer och vi arbetar under sekretess. 

Alla samtal är kostnadsfria.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa
Familj & relationer Vardag & boende Hälsa

Liknande vägval

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.

Fryshuset Brobyggarna

Stockholms län

Du som är ung kille och vill ha något meningsfullt att göra på fritiden kan komma till Brobyggarna.

Anhörigstöd till barn och ungdomar i Södertälje

Södertälje

Stöd till dig som är ung och har en förälder eller nära anhörig som mår dåligt.