Boende på Stenbacken

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som har svårt att hitta vanligt boende, kan få bo på Stenbackens boende och arbetskooperativ.

Stenbacken har två hyreshus med totalt 43 lägenheter. Stenbacken är ett boende utan alkohol och droger. Det är krav på att vara drogfri och alkoholfri för den som bor här. 

Stenbackens boende och arbetskooperativ är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF).

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Stenbackens boende och arbetskooperativ, ideell förening

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.