Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Om du är 16–19 år och varken jobbar, studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Genom KAA kan du få stöd att ta reda på vilken utbildning som kan passa dig. Du får stöd att komma till utbildningsanordnare och påbörja en utbildning.

KAA kan också hjälpa dig att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledning inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. 

Tillsammans gör vi en plan som hjälper dig att få jobb eller börja studera. 

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är gratis och frivilligt. 

KAA kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker via telefon
  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Ansvariga för vägvalet

Gävle kommun

Gävle kommun

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle är en del av Gävle kommun och ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.