Kontaktperson

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Du som har ett behov av stöd och har svårt att träffa andra människor, kan ansöka om att få en kontaktperson.

En kontaktperson är någon som du träffar regelbundet. Ni kan göra saker tillsammans på fritiden. 

Dina behov och önskemål styr vad du och din kontaktperson gör. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra.  Ofta handlar det om att göra vanliga saker tillsammans, som att träna, ta en fika eller att gå på bio.

Det kostar inget för dig att ha en kontaktperson. Men du betalar för dig själv när ni gör saker, till exempel går på bio.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra. Alla kan inte få en kontaktperson, men alla får ansöka. 

 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Uppdraget som  kontaktperson innebär att vara vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Det innebär att hjälpa till att öka den enskildes sociala nätverk och genom samvaro bidra till en aktivare fritid. 

Stödet du kan få ser olika ut beroende på om Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller för dig.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Öppen verksamhet Kompassen

Grästorp

Du som vill träffa andra människor är välkommen till Kompassen. Även du som har problem med beroende är välkommen.

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Gävle

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.