Lotsen servicebostad

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Du som bor i Nordanstigs kommun, har en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp i vardagen kan bo på Lotsen.

Lotsen finns i ett hyreshus i Bergsjö. Här finns personal som arbetar tillsammans med dig. Ni tar reda på vad du behöver för stöd och hjälp i vardagen. Du bor i egen lägenhet där du kan få praktisk hjälp när du behöver det.

Lotsen har också lägenheter i närheten, där du bor med fullt stöd av personalen från Lotsen.

Lotsen erbjuder också aktiviteter genom aktivitetscenter Storgatan. Du och personalen bestämmer tillsammans vad ni vill göra och vad du vill ha hjälp med. Målet är att du ska leva så självständigt som möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Socialpsykiatrin erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det gäller dig som har behov av stödinsatser för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.  På Lotsen arbetar personal i team och fungerar som dina kontaktpersoner. Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig på Lotsens boende.

Lotsen erbjuder också både enskilda och gemensamma aktiviteter och har nära samarbete med den dagliga verksamheten på Aktivitetscenter Storgatan.

Du och dina kontaktpersoner utformar tillsammans en plan där ditt behov av stöd och hjälp beskrivs. Den här planen följer ni upp regelbundet. 

När du bor på Lotsen betalar du för hyra av din lägenhet. Du kan välja mellan att laga egen mat eller att äta en gemensamt med övriga som bor på Lotsen. Den egna maten inhandlar du själv. Om du äter gemensamt så betalar du för varje måltid.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.