Personligt ombud

Finns i: Gävle (Gävleborg)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig med kontakt med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.

Du får stöd till att kunna leva ett självständigt liv. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Exempel på saker som ett personligt ombud kan hjälpa med:

  • Ge råd om vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Informera dig om vilka rättigheter du har.
  • Hjälpa dig att hitta och beskriva vad du behöver stöd med.
  • Vara ett stöd i kontakt med myndigheter, primärvård och psykiatri.

Stödet kostar ingenting för dig. Personliga ombud har tystnadsplikt. Ingen annan får reda på vad du och det personliga ombudet har pratat om.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet och ingen insats. Personligt ombud är en frivillig, kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få stöd till att hitta rätt hjälp. Efter ett första längre samtal tillsammans med dig görs en individuell bedömning om du kan få stöd.

Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten och du är välkommen att söka personligt ombud igen om behovet skulle uppstå.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.