Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att komma i kontakt med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.

Du får stöd till att kunna leva ett självständigt liv. Ni kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Exempel på saker som personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • Ge råd om vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Vara ett stöd i kontakt med myndigheter.
  • Samordna aktiviteter med myndigheter.
  • Hjälpa dig att få rätt kontakt med vården.

Stödet kostar ingenting för dig. Personliga ombud har tystnadsplikt. Ingen annan får veta vad ni har pratat om.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. 

Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgruppers insatser, som god man, boendestöd, kontaktperson, personal från psykiatrin eller liknande. Du har möjlighet att få ett personligt ombud även om du redan har hjälp av någon av dessa.

Ditt ombud jobbar enbart på uppdrag av dig.

Personliga ombud arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Liknande vägval

Lotsen servicebostad

Nordanstig

Lotsen är ett boende för dig med psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd i vardagen.