Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att komma i kontakt med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.

Du får stöd till att kunna leva ett självständigt liv. Ni kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Exempel på saker som personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • Ge råd om vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Vara ett stöd i kontakt med myndigheter.
  • Samordna aktiviteter med myndigheter.
  • Hjälpa dig att få rätt kontakt med vården.

Ditt personliga ombud jobbar för dig. Det är du som bestämmer vad du behöver ha hjälp med.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning som påtagligt försvårar din vardag.

Personliga ombuden arbetar inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. Vi träffar dig på en plats du själv väljer. Vi har då ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Personligt ombud i Nordanstigs kommun samarbetar med personligt ombud i Hudiksvalls kommun. Personligt ombud i Hudiksvall är Patrick Lindblom, telefon 072-275 20 59, mejladress patrick.lindblom@hudiksvall.se

Liknande vägval

Lotsen servicebostad

Nordanstig

Lotsen är ett boende för dig med psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd i vardagen.