Personligt ombud

Finns i: Söderhamn, Ovanåker, Bollnäs (Gävleborg)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att komma i kontakt med olika stöd i samhället. Du får stöd till att kunna leva ett självständigt liv.

Du och det personliga ombudet träffas på en plats som passar dig. Ni kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Exempel på saker som personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • Råd om vad myndigheter och organisationer kan göra för dig
  • Stöd i kontakt med myndigheter
  • Samordna aktiviteter med myndigheter
  • Få rätt kontakt med vården

Ditt ombud jobbar på uppdrag av dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet och ingen insats. Personligt ombud är en frivillig, kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få stöd till att hitta rätt hjälp. Efter ett första längre samtal tillsammans med dig görs en individuell bedömning om du kan få stöd.

Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten och du är välkommen att söka personligt ombud igen om behovet skulle uppstå.

Ansvariga för vägvalet

Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.