Trappsteget

Finns i: Vaggeryd (Jönköpings län)
För dig som känner att du inte fått rätt hjälp för att komma vidare till studier eller arbete finns Trappsteget.

Trappsteget är ett alternativ för dig som känner att du hittills inte fått rätt hjälp och stöd för att komma vidare till studier eller arbete. 

Trappsteget vänder sig också till dig som inte riktigt vet vad du vill göra, eller vad du skulle trivas med. Du får stöd att hitta dina mål och ta steg vidare på din väg mot studier eller arbete. 

Tillsammans gör vi en individuell planering där du erbjuds stöd på just de områden du önskar hjälp. Trappsteget samarbetar med gymnasieskolan, Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, vården och Försäkringskassan.

På Trappsteget finns möjligheter att

  • läsa enskilda ämnen med individuellt stöd
  • pröva på olika yrkesområden  
  • gå korta yrkesinriktade utbildningar som ökar dina chanser till arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

För att du ska kunna få stöd av Trappsteget så krävs det att du vill ha en förändring. Vi tror att du själv vill driva ditt ärende, och att du ser oss som en resurs för att nå ditt mål.

När du skrivs in på Trappsteget så börjar vi med en intervju. Vi vill lära känna dig bättre och kunna göra en bra planering för din tid hos oss. Eventuellt är din handläggare med eller den som remitterat dig hit.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Gislaved

Svenska för invandrare (sfi) är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsenheten

Vaggeryd

Få stöd att komma in på arbetsmarknaden eller att börja plugga.