Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Alvesta (Kronoberg)
Du som har försörjningsstöd och inte har ett arbete kan få stöttning av Arbetsmarknadsenheten i Alvesta, AME.

Genom Arbetsmarknadsenheten kan du vara med i olika aktiviteter som kan leda till att du får en egen inkomst. 

Du kan bland annat få stöttning

  • om du vill söka en utbildning
  • för att hitta plats för arbetsträning och praktik
  • till att hitta jobb.

Du får ett stöd som passar just dig och din situation.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alvesta kommuns arbetsmarknadsenhet arbetar med frågor som handlar om vägledning till arbete och studier med fokus på individens självförsörjning. Uppdraget vänder sig till arbetssökande personer som har försörjningsstöd. Allt stöd utgår från individens behov och situation. Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda matchning, förberedande program, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan passande lösning.Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsenheten, Alvesta kommun

Alvesta kommun

Liknande vägval

Praktik hos Älmhults kommun

Älmhult

Du som inte har ett arbete och inte riktigt vet vad du vill jobba med kan få praktik på Älmhults kommun.