Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Alvesta (Kronoberg)
Du som har försörjningsstöd och inte har ett arbete kan få stöttning av Arbetsmarknadsenheten i Alvesta, AME.

Genom Arbetsmarknadsenheten kan du vara med i olika aktiviteter som kan leda till att du får en egen inkomst. 

Du kan bland annat få stöttning

  • om du vill söka en utbildning
  • för att hitta plats för arbetsträning och praktik
  • till att hitta jobb.

Du får ett stöd som passar just dig och din situation.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Alvesta kommuns arbetsmarknadsenhet arbetar med frågor som handlar om vägledning till arbete och studier med fokus på individens självförsörjning. Uppdraget vänder sig till arbetssökande personer som har försörjningsstöd. Allt stöd utgår från individens behov och situation. Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda matchning, förberedande program, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan passande lösning.Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsenheten, Alvesta kommun

Alvesta kommun
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Dagverksamhet Karlssons

Ljungby

På dagverksamhet Karlssons kan du med psykisk funktionsnedsättning få en meningsfull sysselsättning.

SamSIP - Kronoberg

Kronoberg

Om du behöver samordnat stöd från flera myndigheter kan en SamSIP hjälpa till.

Kommunala aktivitetsansvaret

Tingsryd

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).